Brunnsborrning för vattenDalarnas enda och en av Sverige tre företagscertifierade företag.


Certifierad brunnsborrare


Vattenhuset är företag och personcertifierat enligt de krav som gäller vid utförande av borrning för vatten och värme. Certifiering av brunnsborrare utförs av SITAC tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kraven på företagen och på deras ledningssystem finns att läsa i kravdokumentet.


Miljöbrunnen


Miljöbrunnen är brunnen med större borrhålsdiameter, 140 eller 165mm. Här kan man göra extra infodringar och tätning mot försurning och föroreningar, även i efterhand. Brunnen är infodrad med foderrör minst 2m i fast berg och/eller extra beklädnadsrör till minst 9m djup. Miljöbrunnen är ett bra alternativ för framtiden. Särskilt i områden med salt eller surt vatten eller där föroreningar kan påverka vattnet.


Grusfilterbrunn


I vattenförande grus- och moränlager är Avanti grusfilterbrunn det bästa och enklaste alternativet. Ett perforerat filterrör förs ner i yattenförande lager. Tätning görs mellan foderrör och filterrör. Filterrörets längd dimensioneras efter vattenbehovet. Mycket lämplig i gruslager där vattnet normalt haller hög kvalitet.


VLF (Very-Low Frequency)


När det behövs större vattenmängder och markområder är stort eller vid svårigheter att få fram vatten är VLF-metoden välkänd och effektiv. För att brunnsborrarna enklare ska kunna hitta bästa platsen att borra på, använder vi ett instrument som registrerar elektromagnetiska vågor från berggrunden. De värden man får fram visas som kurvor och profiler i datorn och man får en bild av bergets struktur. För att visa en vattenförande sprickas läge och karaktär krävs noggrann utvärdering av VLF-mätningarna. Mätresultaten bör tolkas av en erfaren brunnsborrare eller hydrogeolog.
FiltypFilnamnFilstorlekÖppna
Acrobat Reader 1.Vägen till vatten6476,91 kb Open
Acrobat Reader 2.Miljöbrunn19385,62 kb Open
Acrobat Reader 3.Grus116,02 kb Open
Acrobat Reader 4.Standardbrunn139,57 kb Open
Acrobat Reader 5.Certifierad borrare155,25 kb Open
Acrobat Reader 6.Ökad tillrinning77,72 kb Open
Acrobat Reader 7.Vattenanalys96,43 kb Open